ปรัญญา

ความเป็นครูดีเด่น  มุ่งเน้นคุณธรรม   นำชุมชนพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น